Tevredenheid leerlingen-ouders-team

De kwaliteit van ons onderwijs borgen we binnen Optimus door een goed kwaliteitszorgsysteem, een collectief kwaliteits-bewustzijn en een kwaliteitscultuur in alle lagen van onze organisatie. Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitszorgsysteem is de tevredenheidspeiling die iedere twee jaar door leerlingen van de groepen 5,6,7,8, de ouders en de medewerkers anoniem ingevuld wordt. Als team zijn wij erg blij met de hoge mate van tevredenheid van onze doelgroepen.