Passend onderwijs

Sinds de invoering van Passend Onderwijs in augustus 2014 werken binnen het Samenwerkingsverband (SWV) Stromenland de basisscholen nauw samen met de scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en de scholen voor speciaal onderwijs (SO) om de best passende zorg voor alle leerlingen te realiseren. Het SWV organiseert een doorlopende lijn voor extra zorg aan kinderen van 4 t/m 12/13 jaar bij wie de ontwikkeling niet (meer) vanzelfsprekend verloopt en er sprake is van speciale ondersteuningsbehoeften. Het Samenwerkingsverband is onderverdeeld in vier ondersteuningsplatforms, waarvan het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk er één is.

Wie komt in aanmerking voor extra zorg?

Alle kinderen die extra ondersteuning behoeven op één van de volgende gebieden:

  • Gedrags- en sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Lichamelijke en/of motorische ontwikkeling
  • Werkhouding en concentratie
  • Onderwijs-/ leerontwikkeling

Waaruit bestaat die extra zorg?

Deze zorg kan bestaan uit de volgende onderdelen:

Preventieve zorg

Elke basisschool biedt basisondersteuning. Echter, deze is niet voor elk kind voldoende. Soms ontstaan er zorgen omtrent de ontwikkeling van een kind. Wellicht heeft het kind dan extra begeleiding nodig op school. Na overleg met ouders, kan een intern begeleider dan preventieve zorg aanvragen. In dat geval komt een deskundig ondersteuner van het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk mee kijken in de klas; adviezen geven aan de leerkracht; meedenken met school en ouders. Vanuit de preventieve zorg worden een aantal adviezen gegeven, waarmee de basisschool aan de slag kan.

Arrangementen

Wanneer voor langere tijd ondersteuning nodig geacht wordt, kan een arrangement aangevraagd worden bij de Arrangementencommissie van het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk. Een arrangement biedt een deskundig ondersteuner de mogelijkheid om voor een langere periode, meer intensief bij een kind, zijn/haar ouders en school betrokken te blijven.

Verwijzing naar een andere vorm van onderwijs

Als het leer- en/ of gedragsprobleem ernstig is, is een andere vorm van onderwijs wellicht wenselijk. In dat geval zoekt de basisschool -samen met ouders- naar een passend aanbod voor het kind. Wanneer verwijzing nodig geacht wordt, zal er door de Commissie Toelaatbaarheid van het Ondersteuningsplatform Land van Cuijk beoordeeld worden of een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor een andere vorm van onderwijs afgegeven kan worden.

Contact

Ondersteuningsplatform Land van Cuijk

Havikshorst 23

5432 LZ Cuijk

Telefoonnummer: 0485-209001

Email: infooplvc@stromenland.nl