Downloads

Zoek de gewenste download, klik met de rechter muisknop en selecteer ‘doel opslaan als’ om het bestand op te slaan op uw harde schijf. 

Jaaroverzicht 2023-2024
Wijzigingsformulier toestemming beeldmateriaal

Kwaliteitszorg de Bakelgeert

Schoolgids 2023 - 2024
Jaarplan 2022 - 2023
Schoolplan 2022 - 2026
Koersplan Optimus 2022 - 2026
Tevredenheidsvragenlijst team Bakelgeert
Tevredenheidsvragenlijst ouders
Tevredenheidsvragenlijst leerlingen

 

Protocollen Optimus

De meest recente versie van onderstaande protocollen vindt u hier.

 • Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders
 • Protocol medisch handelen
 • Protocol schorsing en verwijdering leerlingen
 • Protocol sociale veiligheid

 

Overige informatie

 

Onderwijs op afstand

 • Algemene informatie voor ouders/verzorgers
 • Inloggen op digitale leeromgeving Aerobe
 • Korte uitleg van Snappet voor ouders
 • Korte uitleg van Google Classroom
 • Instructievideo Aerobe, Google Classroom, Google Meets
 • Tips voor thuis (bron: Rebis)
 • Kinderen informeren en betrekken bij het overlijden van een naaste
 • Top 10 opvoedtips in onzekere tijden

Informatie COVID-19

Filmpjes

 • Introductie film