Optimus scholen

Downloads

Zoek de gewenste download, klik met de rechter muisknop en selecteer ‘doel opslaan als’ om het bestand op te slaan op uw harde schijf. 

  Jaaroverzicht 2022-2023

  Kwaliteitszorg de Bakelgeert

   

  Protocollen Optimus

  De meest recente versie van onderstaande protocollen vindt u hier.

  • Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders
  • Protocol medisch handelen
  • Protocol schorsing en verwijdering leerlingen
  • Protocol sociale veiligheid

   

  Overige informatie

   

  Onderwijs op afstand

  • Algemene informatie voor ouders/verzorgers
  • Inloggen op digitale leeromgeving Aerobe
  • Korte uitleg van Snappet voor ouders
  • Korte uitleg van Google Classroom
  • Instructievideo Aerobe, Google Classroom, Google Meets
  • Tips voor thuis (bron: Rebis)
  • Kinderen informeren en betrekken bij het overlijden van een naaste
  • Top 10 opvoedtips in onzekere tijden

  Informatie COVID-19

  Filmpjes

  • Introductie film