Optimus scholen

Downloads

Zoek de gewenste download, klik met de rechter muisknop en selecteer ‘doel opslaan als’ om het bestand op te slaan op uw harde schijf. Om PDF bestanden te kunnen openen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig, dit is een gratis programma dat u hier kunt downloaden.

  Jaaroverzicht 2022-2023

  Kwaliteitszorg de Bakelgeert

  Informatie COVID-19

  Overige informatie

  • Verkort jaarverslag 2019 Optimus Primair Onderwijs
  • Plusklas WSNS
  • Vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021
  • Verlofregeling (leerplichtwet)
  • Stichting Leergeld Land van Cuijk (nieuw)

  Onderwijs op afstand

  • Algemene informatie voor ouders/verzorgers
  • Inloggen op digitale leeromgeving Aerobe
  • Korte uitleg van Snappet voor ouders
  • Korte uitleg van Google Classroom
  • Instructievideo Aerobe, Google Classroom, Google Meets
  • Tips voor thuis (bron: Rebis)
  • Kinderen informeren en betrekken bij het overlijden van een naaste
  • Top 10 opvoedtips in onzekere tijden

  Protocollen

  • Protocol omgaan met kinderen van gescheiden ouders
  • Zorgplan
  • Pestprotocol
  • Luizenprotocol

  Filmpjes

  • Introductie film

  Gezonde en Veilige school

  • Luizen onder controle, maar hoe?
  • Facebook verstandig (CJG)
  • Informatieavond: pesten (casussen)
  • Informatieavond: pesten (theorie)
  • Voogdij (CJG)
  • Week van de Opvoeding (CJG)
  • Jonge mantelzorger (CJG)
  • Meeroken (CJG)
  • GGD: gezonde pauzehap