Optimus scholen

Downloads

Zoek de gewenste download, klik met de rechter muisknop en selecteer ‘doel opslaan als’ om het bestand op te slaan op uw harde schijf. Om PDF bestanden te kunnen openen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig, dit is een gratis programma dat u hier kunt downloaden.

Schooljaar 2021-2022

Informatie COVID-19

Kwaliteit de Bakelgeert

 • Samenvatting tevredenheidsvragenlijst ouders 2021
 • Samenvatting tevredenheidsvragenlijst leerlingen 2021
 • Samenvatting tevredenheidsvragenlijst medewerkers 2021
 • Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Informatie

 • Verkort jaarverslag 2019 Optimus Primair Onderwijs
 • Plusklas WSNS
 • Vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021
 • Verlofregeling (leerplichtwet)
 • Stichting Leergeld Land van Cuijk (nieuw)

Onderwijs op afstand

 • Algemene informatie voor ouders/verzorgers
 • Inloggen op digitale leeromgeving Aerobe
 • Korte uitleg van Snappet voor ouders
 • Korte uitleg van Google Classroom
 • Instructievideo Aerobe, Google Classroom, Google Meets
 • Tips voor thuis (bron: Rebis)
 • Kinderen informeren en betrekken bij het overlijden van een naaste
 • Top 10 opvoedtips in onzekere tijden

Protocollen

 • Protocol omgaan met kinderen van gescheiden ouders
 • Zorgplan
 • Pestprotocol
 • Luizenprotocol

Filmpjes

 • Introductie film

Gezonde en Veilige school

 • Luizen onder controle, maar hoe?
 • Facebook verstandig (CJG)
 • Informatieavond: pesten (casussen)
 • Informatieavond: pesten (theorie)
 • Voogdij (CJG)
 • Week van de Opvoeding (CJG)
 • Jonge mantelzorger (CJG)
 • Meeroken (CJG)
 • GGD: gezonde pauzehap