BVL

De Bakelgeert neemt deel aan het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de dagelijkse praktijk gericht onderwijs te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeersonderwijs. 

Structureel verkeersonderwijs

Het BVL is een project waarin scholen structureel werken aan verkeersonderwijs om zodoende bij te dragen aan de verkeersveiligheid van de jeugd. Het uiteindelijke doel is minder jeugdige slachtoffers in het verkeer. Op school bestaat er een werkgroep verkeer die buiten de lessen om andere activiteiten organiseert in het kader van het BVL.

Het label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo veilig mogelijk. Daarnaast worden ouders of verzorgers betrokken bij het verkeersonderwijs.  

Verkeersonderwijs

Het doel van ons verkeersonderwijs is kennis en vaardigheden bijbrengen alsmede sociaal gedrag aanleren, waardoor een veilige verkeersbeleving bij kinderen wordt ontwikkeld. In groep 7/8 doen de kinderen mee aan het Nationaal Verkeersexamen, dat bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

De afdeling Boxmeer (Land van Cuijk) van Veilig Verkeer Nederland organiseert behalve het verkeersexamen voor de scholen ook andere ludieke evenementen voor de hoogste groepen die tot doel hebben de veilige verkeersbeleving bij de kinderen te bevorderen.

Verkeersveiligheid 't Bolwerk

Om de verkeersveiligheid van de kinderen te waarborgen hebben we op school (en als gebruikers van ’t Bolwerk een aantal afspraken gemaakt.

 • Kinderen komen zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school.
 • Fietsen worden geparkeerd in de rekken van de fietsenstalling.
 • Kinderen kunnen de fietsenstalling bereiken via de Dr. Peelenstraat en via het fietspad bij de parkeerplaats aan de Stationsweg.
 • Ouders die met kinderen meefietsen, parkeren hun fiets ook in de stalling.
 • Als ouders hun kinderen met de auto naar school brengen, dan wordt u verzocht te parkeren in de vakken.
 • Is er geen plaats meer in de vakken, dan kunt u parkeren aan de Stationsweg (parallel aan het spoor).
 • U mag uw kind ook met de auto afzetten en meteen doorrijden (zoen-en-zoef).Dan kunt u volstaan met even stoppen in de parkeerlus.Houd er dan rekening mee dat kinderen via het trottoir het schoolplein moeten kunnen bereiken.
 • Op het plein is fietsen bij het in- en uitgaan van de school niet toegestaan.
 • Wij verzoeken u voor de veiligheid van onze leerlingen om niet buiten de parkeervakken te parkeren!

In geval van excursies en uitjes houden wij rekening met de volgende zaken:

 • Ouders die rijden, zijn in het bezit van een inzittendenverzekering (5 personen).
 • Kinderen kleiner dan 1.35 m zitten in een autostoeltje of stoelverhoger.