KiVa

Op de Bakelgeert werken we met het schoolbrede programma (groep 1 t/m 8) van KiVaKiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. 

Sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling

Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. Het programma zet inhoudelijk in op preventie maar bevat ook lessen waarmee problemen worden opgelost. 

Evidence based

KiVa is ontwikkeld aan de universiteit van Finland en is wetenschappelijk bewezen effectief. Het is het enige programma waarvan de effectiviteit internationaal is aangetoond. Doordat KiVa een sterke link heeft met de wetenschappelijke wereld, blijft het programma zich continue doorontwikkelen.  

Meer dan een anti-pestprogramma

KiVa wordt in de volksmond vaak een ‘anti-pestprogramma’ genoemd. Hoewel KiVa inderdaad effectief is in het tegengaan van pesten, is het veel meer dan een anti-pestprogramma. KiVa werkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

School- en groepsregels

In het begin van het schooljaar stelt iedere leraar samen met de leerlingen groepsregels op. Daarnaast kennen we op de Bakelgeert drie schoolregels: 

Wij zorgen voor onszelf en de ander

Wij zijn verantwoordelijk voor onze omgeving

Wij  maken er samen een fijne school van