Optimus scholen

Ouderraad

De Ouderraad (OR) heeft de eerste vergadering van dit schooljaar al achter de rug.Hierin is overleg geweest met de MR en de directie en zijn wederzijdse verwachtingen afgesproken.

De OR organiseert samen met het team de volgende activiteiten:Sint, Kerst, Carnaval, Koningsspelen en schoolreis. Hierbij is er een gedeelde verantwoordelijkheid, maar ligt de eindverantwoordelijkheid bij de verschillende onderwerpen over het algemeen bij het teamlid in de betreffende werkgroep.Daarnaast regelt zij dat de schoolfotograaf komt en zorgt zij dat er kort aandacht is voor het team op de Dag van de Leraar (5 oktober).Verder participeert de OR in een activiteit tijdens het schoolkamp en besteedt zij een klein deel van het budget aan Pasen en het ijsje op de laatste schooldag.

Niet onder verantwoordelijkheid van de OR vallen het luizen kammen, de avondvierdaagse en de afscheidsavond van groep 8.Het luizen kammen wordt georganiseerd door een andere groep ouders.De avondvierdaagse werd voorheen wel georganiseerd in overleg met de OR.Nu is afgesproken dat de kinderen op de laatste dag van de avondvierdaagse met een shirt van de school mogen lopen. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor aanmelding én begeleiding van de kinderen met betrekking tot de avondvierdaagse. Ook de afscheidsavond van groep 8 wordt slechts financieel ondersteund door de OR. De organisatie hiervan ligt in handen van de ouders van de betreffende groep.

De ouderraad bestaat uit de volgende ouders:

Voorzitter:   Marloes Smits
Penningmeester:Marjolein van Doorne
Secretaris:  -
Leden:  Annemarie van Eldijk, Wibo Hendriks, Sandy Küppers, Suzanne Fransman
                     

Naast het mee organiseren van activiteiten wijst de OR klassenouders toe aan elke groep. Dit jaar zijn dat voor:

Groep 1-2 Marloes en Marly

Groep 3-4 Jasper

Groep 4-5 Wendy

Groep 6 Nicol

Groep 7-8 Esther

Voor het aankleden van de school en extra handen bij activiteiten wil de ouderraad graag een beroep doen op de ouders die niet bij deze groep zijn aangesloten. Hiervoor kunt u in de nieuwsbrief tijdig oproepen verwachten.