Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad (OR) probeert de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen door het verlenen van hand- en spandiensten bij diverse activiteiten. Er wordt onder andere hulp geboden bij: vieringen, culturele activiteiten, de sportdag, de schoolreis en de schoolaankleding. De ouderraad int en beheert de vrijwillige bijdrage van ouders/verzorgers.

 

Wie zitten er in de OR?

De ouderraad bestaat uit de volgende ouders:

Voorzitter:    Annemarie van Eldijk
Penningmeester: Marjolein van Doorne
Secretaris:    -
Leden:   Wibo Hendriks, Suzanne Fransman, Mariska Manders, Stephan Kaiser, Joost van Hesteren en Sanne Thijssen

 

Klassenouders                  

Naast het organiseren van activiteiten met het team, wijst de OR klassenouders toe aan elke groep. Dit jaar zijn dat voor:

Groep 1/2 - Mariska

Groep 3 - Joost

Groep 4/5 - Susanne

Groep 6/7 - Annemarie

Groep 7/8  - Stephan

Voor het aankleden van de school en extra handen bij activiteiten wil de ouderraad graag een beroep doen op de ouders die niet bij deze groep zijn aangesloten. Hiervoor kunt u in de nieuwsbrief tijdig oproepen verwachten.

 

Vrijwillige bijdrage van ouders/verzorgers

Ieder schooljaar int en beheert de OR de vrijwillige bijdrage van ouders/verzorgers. De OR vraagt 25 euro per kind per schooljaar. Ouders/verzorgers die niet kunnen of willen betalen, zijn niet verplicht om deze vrijwillige bijdrage over te maken.

De OR gebruikt de vrijwillige bijdrage voor de organisatie en uitvoering van extra activiteiten, zoals Sinterklaas, kerst, carnaval, het schoolreisje, etc. Alle kinderen mogen meedoen aan extra activiteiten, ook als de ouders/verzorgers de vrijwillige bijdrage niet betalen. De OR bepaalt aan de hand van het opgehaalde bedrag welke extra activiteiten door kunnen gaan.

De vrijwillige bijdrage kunt u overmaken naar

IBAN NL44 RABO 01087.71.474

t.n.v. Stichting Ouderraad basisschool Bakelgeert