Sociale media

De school heeft alle sociale media vervangen door Parro. Parro biedt een veilige, gesloten omgeving waarin leraren u nieuws, mededelingen, foto’s en verzoeken kunnen sturen.

Wij verzoeken ouders om geen foto’s en/of namen van leerlingen via sociale media te verspreiden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders van deze leerlingen.