Privacy voorkeuren

Wij gaan zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. U heeft bij de aanmelding van uw kind d.m.v. een toestemmingsverklaring uw instemming dan wel uw afwijzing voor het gebruik van beeldmateriaal kenbaar gemaakt.

Op deze pagina kunt u eerder opgegeven voorkeuren wijzigen.

U kunt hiervoor gebruik maken van onderstaande digitale formulier dat u rechtstreeks op deze pagina kunt invullen. Of u kunt het pdf bestand dat hiernaast staat downloaden, uitprinten en inleveren op school.

De school mag foto’s of video’s van je kind delen in mededelingen, informatie en updates aan jou en andere ouders/verzorgers in je besloten Parro groep.
De school mag je informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en rond school. Bijvoorbeeld foto’s van een excursie, een activiteit of een viering. Alleen ouders/verzorgers ontvangen de nieuwsbrief, de nieuwsbrief is niet openbaar.
De school mag (toekomstige) ouders/verzorgers informeren over de school en een indruk delen over het onderwijs op school.
De school mag informatie en beeldmateriaal verspreiden over activiteiten (zoals excursies en schoolreisjes) en ontwikkelingen op en rondom school. Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven onderwijs op school.
De school mag (toekomstige) ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden informeren over de school, het geven en volgen van onderwijs, geven van informatie over diverse onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolfeesten, etc. Hiermee wordt een indruk en informatie gegeven van de school.
De school mag de naam van je kind en het adres en telefoonnummer delen met de andere ouders/verzorgers van de groep van je kind. Deze gegevens zijn handig om te hebben als kinderen met elkaar gaan spelen of voor buitenschoolse activiteiten.
De Ouderraad mag een lijst met de namen van de leerlingen per groep ontvangen die zij gebruiken bij de organisatie en ondersteuning van vieringen en activiteiten in een groep of de hele school.
De school mag schoolfoto’s maken van vieringen en activiteiten. Deze foto’s worden beschikbaar gesteld aan alle ouders/verzorgers in het fotoalbum van de school. Het fotoalbum is geplaatst in een beveiligde omgeving en alleen toegankelijk met een wachtwoord.
De schoolfotograaf mag in opdracht van de school individuele en groepsfoto’s maken van uw kind als een leuke herinnering voor later. De foto’s worden niet op openbare media gepubliceerd. De verkoop van de foto’s verloopt via de website van de fotograaf.