Optimus scholen

Oudercontact en informatie

Informatieavond:

  • Groep 1 t/m 7: 16 september 2021
  • Groep 8: 14 september 2021

Startgesprekken groep 1 t/m 8:

  • week 45 en 46 (vanaf 8 oktober 2021)

Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7:

  • week 10 en 11 (vanaf 7 maart 2022)

Eindgesprekken groep 1 t/m 7:

  • week 27 en 28 (vanaf 4 juli 2022)

Schooladvies voortgezet onderwijs groep 8:

  • week 8 (vanaf 21 februari 2022)

Portfolio’s:

  • 24 februari 2022
  • 30 juni 2022

Buiten de ouderavonden om kunt u natuurlijk altijd bij de leraar van uw kind of bij de directeur van de school terecht met vragen. Wacht niet te lang, u kunt daarmee erger voorkomen.