Ouderbijdrage

De school organiseert een aantal activiteiten die niet door de overheid betaald worden zoals: het schoolreisje, het schoolverlaterskamp, de sportdag en Sinterklaas- en Kerstviering. Hiervoor vraagt de ouderraad u een bijdrage, de vrijwillige ouderbijdrage.

De ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op € 25,00 per kind. Hierin zitten alle kosten die wij in de loop van het schooljaar voor uw kind maken, behalve het schoolverlaterskamp van groep 8. Wij vragen u de ouderbijdrage vóór 1 december over te maken op bankrekening: NL44RABO 0108 77 14 74 t.n.v. Ouderbijdrage DBS de Bakelgeert onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren).

Wij kunnen u niet verplichten deze bijdrage te betalen, maar om bovenstaande activiteiten te kunnen organiseren moeten we wel een ouderbijdrage vragen. Het budget dat de school van de overheid krijgt voorziet niet in dit soort activiteiten. Wanneer u problemen heeft met het betalen van de ouderbijdrage, kunt u contact opnemen met de directie van de school.