Optimus scholen

Kledinginzameling

Twee keer per jaar komt de firma Bag2school in opdracht van ‘t Bolwerk om ingezamelde kleding en dergelijke op te halen. De opbrengst van deze kledinginzameling komt ten goede aan alle leerlingen van ‘t Bolwerk. Voor meer

informatie hierover kunt u terecht op www.bag2school.nl. De inzamelingsdata voor dit schooljaar worden nog bekend gemaakt en komen in Parro te staan.