Informatiebescherming en privacy

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van digitale informatie en ICT. We maken gebruik van digitale systemen om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren. De hoeveelheid data, waaronder persoonsgegevens groeit en dat brengt nieuwe verantwoordelijkheden en risico’s met zich mee. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan.

Privacy is een grondrecht. Wij doen er dan ook alles aan om de informatiebeveiliging en privacy goed te regelen – technologisch, in beleid en in gedrag. Optimus heeft een strikt beleid voor informatiebeveiliging en privacy (IBP). Bovendien zijn wij net als elke organisatie gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 door de Autoriteit Persoonsgegevens wordt gehandhaafd. De AVG stelt regels voor de omgang met persoonsgegevens.

Het uitgangspunt van de wet is dat de privacy leidend is en dat organisaties verantwoordelijk zijn voor de juiste omgang met privacyrechten. Leerlinggegevens zijn uiteraard ook persoonsgegevens. Vaak bevatten leerlinggegevens gevoelige informatie zoals over gezondheid, gedrag, godsdienst, seksuele voorkeur of over de thuissituatie. Deze gevoelige gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Die mogen alleen worden vastgelegd als dat strikt noodzakelijk is.

De scholen van Optimus gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers en zijn transparant naar ouders, leerlingen en medewerkers over

welke persoonsgegevens ze op welke wijze verwerken en welke rechten ouders, leerlingen en medewerkers daarbij hebben. Rechthebbenden hebben altijd de mogelijkheid inzicht te krijgen in welke gegevens we op welke manier vastleggen. Een ding staat vast: Optimus is gedreven om de privacy van leerlingen en medewerkers goed te beschermen.