Optimus scholen

Hoofdluiscontrole

Na iedere vakantie is er op woensdag een hoofdluiscontrole. Deze hoofdluiscontrole wordt uitgevoerd door een aantal ouders, die daarvoor geïnstrueerd zijn. In het schooljaar 2021-2022 wordt er vijf keer een hoofdluiscontrole uitgevoerd. We zijn altijd op zoek naar nieuwe ouders die ongeveer een half uurtje per keer willen helpen. Aanmelden kan d.m.v. een e-mail aan: directie.bakelgeert@optimusonderwijs.nl