Hoofdluiscontrole

Na iedere vakantie wordt er op woensdagochtend op hoofdluis gecontroleerd. Deze hoofdluiscontrole wordt uitgevoerd door een aantal ouders, die daarvoor geïnstrueerd zijn.

In het schooljaar 2022-2023 wordt er vijf keer een hoofdluiscontrole uitgevoerd, namelijk op:

- woensdag 7 september 2022
- woensdag 2 november 2022
- woensdag 11 januari 2023
- donderdag 2 maart 2023 (i.v.m. studiedag op 1 maart)
- woensdag 10 mei 2023

We zijn altijd op zoek naar nieuwe ouders die ongeveer een (half) uurtje per keer willen helpen. Aanmelden kan bij de leraar van uw kind of d.m.v. een e-mail aan: directie.bakelgeert@optimusonderwijs.nl