Filmen en fotograferen

Ter bescherming van de privacy van alle leerlingen, staan wij het niet toe dat u foto’s en/of video opnamen maakt tijdens de viering van de verjaardag en/of andere vieringen van de school. Het maken van foto’s tijdens een viering van de verjaardag waar alleen uw eigen kind op staat is wel toegestaan.

De school organiseert dat er foto’s worden gemaakt van de vieringen. Deze foto’s worden op een met een wachtwoord beveiligde pagina van de website geplaatst. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen de ouders een nieuw wachtwoord, waarmee zij toegang hebben tot het beveiligde fotoalbum.