Halve dagen onderwijs

Covid-19 heeft een ongekende impact op ons leven en op onze samenleving. Vanaf 16 maart jl. hebben kinderen, hun ouders/verzorgers en het team van de Bakelgeert zich naar beste kunnen ingezet om onderwijs op afstand vorm te geven. We gaan nu een andere fase in.

De fase loopt vooralsnog van maandag 11 mei tot en met woensdag 20 mei. Op 21 en 22 mei is de school gesloten vanwege Hemelvaart. De maatregelen die na deze datum gelden, worden op 13 mei bekend gemaakt via een persconferentie. Het team van de Bakelgeert beschouwt deze overgangsfase als een voorbereiding op de volledige schoolweek.

Op maandag 11 mei start de Bakelgeert met halve dagen onderwijs voor alle kinderen. De kinderen worden in twee groepen verdeeld:

1. Een ochtendgroep van 8.30 tot 11.30 (inloop 8.15-8.45 uur)

2. Een middaggroep van 12.00 tot 15.00 uur (inloop 12.00-12.15 uur)

De overheid geeft basisscholen de vrijheid om de invulling van de onderwijstijd naar eigen inzicht en passend bij de specifieke situatie van de school in te vullen. In overleg met de Medezeggenschapsraad (MR) van de Bakelgeert is daarom gekozen voor het halve dagen onderwijs. Enkele doorslaggevende argumenten voor deze keuze zijn:

 • Deze periode wordt gezien als een overbruggingsperiode tot een volledige schoolopening; het betreft 8 schooldagen. Dagelijks schoolbezoek op vaste momenten is een betere voorbereiding dan schoolbezoek om de dag.
 • Kinderen moeten wennen (net als na de zomervakantie) aan het ritme en de structuur van het weer naar school gaan. Een hele dag naar school gaan vraagt meer aanpassings- en concentratievermogen dan een halve dag.
 • Wij geven er de voorkeur aan alle kinderen dagelijks te zien, zodat we goed in kunnen spelen op de sociaal-emotionele ontwikkeling en wat er verder speelt. Welbevinden gaat altijd voor leren.
 • De school is ook een ontmoetingsplek voor kinderen, door dagelijks naar school te gaan ontmoeten kinderen elkaar dagelijks en niet om de dag.
 • Leraren kunnen geen onderwijs op afstand en fysiek op school tegelijk verzorgen. Bij halve dagen onderwijs kunnen er verwerkingsopdrachten worden meegegeven naar huis. Ouders hoeven daardoor geen thuisonderwijs meer te verzorgen.
 • Wij verwachten van alle kinderen dat zij de verwerkingsopdrachten thuis maken op het moment dat zij niet op school zijn. Dit werk wordt de volgende dag mee naar school genomen en nabesproken.

Binnen ’t Bolwerk zijn duidelijke afspraken gemaakt met alle partners. We trekken samen op waar mogelijk en in ieder geval in alle praktische afspraken/maatregelen. Binnen ‘t Bolwerk treffen we extra maatregelen voor de veiligheid van de kinderen en medewerkers. We maken gebruik van verruimde inlooptijden, verschillende ingangen, hygiënemiddelen in alle ruimtes, looproutes in het gebouw, extra schoonmaak, et cetera.

Ouders en/of bezoekers mogen in ieder geval tot en met 20 mei het schoolterrein en de school niet betreden. Wij vragen ouders om afscheid te nemen van hun kind(eren) buiten het hek of gebruik te maken van de ‘Kiss & Ride’ strook van de parkeerplaats. Ouders van kinderen in groep 1/2 vragen wij om zelf een afweging te maken of het naar school gaan onder deze omstandigheden wenselijk is. Hetzelfde geldt voor kwetsbare kinderen en kinderen met een kwetsbare ouder.

Kinderen van ouders met cruciale beroepen kunnen ook na 11 mei gebruik maken van opvang op school en/of kinderopvang.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 29 MEIBakelpraatje 12

  Vandaag is een nieuwe uitgave van het Bakelpraatje verschenen. Heeft u het Bakelpraatje niet ontvangen, […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 20 MEIVolledig open vanaf 8 juni

  Gisteravond liet minister-president Rutte weten dat het goed gaat met de bestrijding van het coronavirus. […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 1 MEIHalve dagen onderwijs

  Covid-19 heeft een ongekende impact op ons leven en op onze samenleving. Vanaf 16 maart […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Daltonbasisschool de Bakelgeert

Stationsweg 40
5831CR
Boxmeer

T: 0485-573386
E: directie.bakelgeert@optimusonderwijs.nl

Daltonbasisschool de Bakelgeert

Stationsweg 40
5831CR Boxmeer
BEL Daltonbasisschool de Bakelgeert MAIL Daltonbasisschool de Bakelgeert

VOLG Daltonbasisschool de Bakelgeert OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE