Daltonvisie en uitgangspunten

Onze school is een vitale, lerende organisatie voor teamleden en kinderen, waarin het welbevinden van en het vertrouwen in kinderen, teamleden en ouders de basis vormt voor het optimaal ontwikkelen van ieders talenten.

Dalton is leidend. Vanuit vertrouwen kun je verantwoordelijkheid nemen en geven. Door middel van reflectie en samenwerking ontwikkelen kinderen zich zo effectief mogelijk en groeien ze uit tot fearless human being (mens zonder vrees) om zelfstandig in de snel veranderende maatschappij te kunnen functioneren. Wij verbeteren en vernieuwen dan ook continu. Alle betrokkenen onderschrijven de visie van de school.

Uitdagen tot leren is uitdagen tot leven
Het team van de Bakelgeert gaat ervan uit en vertrouwt erop dat alle kinderen graag willen leren. Ze hebben hierbij aanmoediging nodig, soms sturing en vooral veel directe feedback. Zowel in hun leeropbrengsten, als in hun persoonlijke ontwikkeling.
Om goed te kunnen leren, hebben kinderen autonomie nodig. Daarom is de leerkracht op de Bakelgeert een coach, een begeleider die de kinderen ruimte geeft eigen keuzes te maken, fouten te maken en hen spiegelt wat het gedrag opgeleverd heeft. Kinderen denken zelf na over hoe zij de benodigde doelen willen leren, of zij daarbij hulp nodig hebben van een maatje, van de leerkracht, of dat zij op een andere manier achterhalen hoe zij hun doel gaan bereiken. Daarmee behalen wij als Bakelgeert stevige resultaten, zowel in de tussen- als de eindopbrengsten.
Ook voor het werken op de Bakelgeert gelden de uitgangspunten van dalton. Dat betaalt zich uit in een enthousiast team, met hart voor de kinderen en een enorme motivatie om de kinderen de weg te wijzen.

Reflectie
Je leert vaak meer van je fouten dan wanneer iets meteen goed gaat. Bij fouten sta je eerder stil: Wat is er gebeurd? Waar ging het mis? Waardoor ging het mis? Uiteraard is het minstens zo belangrijk blij te zijn met en trots op het behaalde resultaat en hier bij stil te staan. Dat geldt voor iedereen, zowel kinderen als volwassenen.
Daarom laten wij kinderen regelmatig bekijken welke ontwikkelingslijnen zij zelf laten zien, bevragen wij hen hoe ze aan hun ontwikkelpunten willen werken, geven we feedback en bieden wij hen handreikingen om verder te komen. Dit doen we onder andere door wekelijks met elk kind een gesprekje te voeren. In dit korte gesprekje komt het persoonlijke leerdoel aan de orde, dat gerelateerd kan zijn aan een leervaardigheid, de werkhouding of gedrag.

Verantwoordelijkheid
Wanneer kinderen autonomie ervaren, voelen ze zich verantwoordelijk voor hun eigen leren, bereiken daardoor betere resultaten, zijn actiever betrokken in de les. En niet in de minste plaats voelen zij zich verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. Als zij hun werk goed willen kunnen doen, ervaren zij het belang van een veilige en rustige omgeving.
Op schoolniveau krijgen kinderen verantwoordelijkheid door vanaf groep 4 deel te kunnen uitmaken van de leerlingenraad.

Effectiviteit
Door kinderen verantwoordelijkheid te geven voor hun taken en gedrag, wordt de effectiviteit van hun leren steeds groter. Ze hoeven niet te wachten tot de uitleg is afgerond, maar kunnen meteen aan de slag als ze dat kunnen. Is een uitleg te moeilijk, dan werken ze zelfstandig aan hun taak (beter nog: hun leerdoel) en wachten ondertussen tot hún uitleg komt. Een weektaak hoeft dan ook niet per se af te zijn. Het gaat erom dat het kind inschat of het doel is bereikt.

Zelfstandigheid
De zelfstandigheid uit zich – zeker bij jongere kinderen – ook in de samenwerking met ouders. Wij vinden zelfstandigheid erg belangrijk. Als ouders voor onze school kiezen, gaan wij ervan uit dat zij dit ook waarderen en stimuleren.

Samenwerken
Kinderen kunnen hulp vragen aan een maatje in het tafelgroepje, of aan een kind waarvan ze weten dat het goed is in het betreffende onderwerp. En als de leerkracht ruimte heeft, is deze ook beschikbaar als hulpbron. Samenwerken mag, maar het hoeft niet altijd. Samen leren werkt vaak goed, samen leer je sneller meer. Je maakt gebruik van elkaars kwaliteiten.

Sfeer, pedagogisch klimaat
Als mensen ruimte en autonomie ervaren en zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, elkaar en de omgeving, kunnen zij zich eenvoudiger houden aan de afspraken.Onze basisregels in de omgang met elkaar zijn:
– Iedereen is uniek
– Blijf jezelf
– Heb respect voor jezelf en de ander

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 9 JANUARIWeer naar school

  Op 3 januari jongstleden werden we via een speciale persconferentie geïnformeerd over de heropening van […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 24 DECEMBERBakelpraatje 6

  Op vrijdag 24 december 2021 is Bakelpraatje nummer 6 verschenen. Heeft u het Bakelpraatje niet […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 16 DECEMBERVervroegde kerstvakantie

  Dinsdag 14 december 2021 werden we via de persconferentie geïnformeerd over de vervroegde kerstvakantie van […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Daltonbasisschool de Bakelgeert

Stationsweg 40
5831CR
Boxmeer

T: 0485-573386
E: directie.bakelgeert@optimusonderwijs.nl

Daltonbasisschool de Bakelgeert

Stationsweg 40
5831CR Boxmeer
BEL Daltonbasisschool de Bakelgeert MAIL Daltonbasisschool de Bakelgeert

VOLG Daltonbasisschool de Bakelgeert OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE