Aanmelden en instromen

Bedankt voor uw interesse in de Bakelgeert – de enige echte Daltonschool in Boxmeer.

Kennismaken

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, kunt u telefonisch contact opnemen (0485) 57 33 86 of een e-mail sturen naar directie.bakelgeert@optimusonderwijs.nl. De directeur, Cindy Langens, neemt dan contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens de kennismaking, die ongeveer 45 minuten duurt, informeren wij u over de achtergronden van ons Daltononderwijs en ziet u de school in bedrijf.

Aanmelden

Wanneer u daadwerkelijk voor de Bakelgeert kiest, dan kunt u het aanmeldformulier downloaden en invullen. We stellen het zeer op prijs, wanneer u uw kind in elk geval tijdig aanmeldt voor het volgende schooljaar, wanneer uw kind 4 wordt (bij voorkeur rond de derde verjaardag). Dan kunnen we in onze organisatie rekening houden met de verdeling van de groepen. Na het insturen van uw aanmeldformulier ontvangt u een bevestiging van ontvangst met nadere informatie.

Inschrijven

De formele inschrijving gebeurt nadat het bevoegd gezag van de school (het schoolbestuur) een positief toelatingsbesluit genomen heeft. Er zal daarna worden overgegaan tot inschrijving. Binnen Stichting Optimus Onderwijs is deze bevoegdheid gemandateerd aan de directeuren van de school. De directeur van de school informeert u over het genomen toelatingsbesluit en de voortgang van de inschrijving.

Voor het eerst naar school

Nadat uw kind is ingeschreven op de Bakelgeert neemt de leraar van groep 1/2 ongeveer 6-8 weken voor uw kind 4 jaar wordt, contact met u op om enkele dagdelen vast te leggen waarop uw kind kan wennen aan de groep, de school en de leraar. Daarnaast maakt de leraar een afspraak met u voor het intakegesprek.

foto_hele_school_2009grgrg

Intakegesprek

Het intakegesprek, waarin de leerkracht met u aan de hand van ons intakeformulier de ontwikkeling van uw kind bespreekt, vindt plaats voordat uw kind op school komt. In het belang van de ontwikkeling van uw kind, stellen wij het zeer op prijs dat u ons toestemming verleent om informatie in te winnen bij kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorgaande school. Door het uitwisselen van deze informatie kan de leerkracht goed inspelen op de ontwikkelingsbehoeften van uw kind.

Wennen

Na inschrijving op de Bakelgeert mag uw kind een aantal dagdelen wennen. Deze momenten worden in onderling overleg afgestemd. De leraren van groep 1/2 zorgen ervoor dat deze ‘wenmomenten’ zodanig gepland worden, dat uw kind aan beide leraren kan wennen. Bij het wennen op ochtenden neemt uw kind een afsluitbare beker en een beetje gesneden fruit of groente mee, voor de pauze van 10 uur. Komt het kind ’s middags, dan is dit niet nodig.
Om te kunnen gymmen, zijn eenvoudige gymschoenen (met klittenband of elastiek) nodig voor de veiligheid en ter voorkoming van wratten. ‘Echte’ gymkleren zijn nog niet nodig, de kleuters gymmen in hun kleren of in hemd en onderbroek.

De start

Wanneer uw kind vier jaar is geworden, start het in groep 1. Kinderen die na de kerstvakantie instromen, zullen in groep 0 (de voorloper van groep 1) ingedeeld worden en gaan in het schooljaar daarna over naar groep 1.

De leerkracht staat over het algemeen bij de deur om iedereen welkom te heten. Daarmee is zij of hij meteen voor ouders beschikbaar voor het stellen van een korte vraag, het doen van een mededeling of het maken van een afspraak.

Bij binnenkomst kiest uw kind een taakje dat het gaat maken in de werkles van het betreffende dagdeel. Daarmee gaat het meteen aan de slag. Later op de dag gaan de kinderen in de kring voor gezamenlijke activiteiten op het gebied van taal, rekenen, het omgaan met elkaar of muziek. Ook wordt besproken hoe het werken is verlopen. Vanzelfsprekend wordt de manier waarop aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
De kinderen gaan dagelijks twee keer een half uur tot drie kwartier naar buiten om daar spelenderwijs van alles te leren, behalve op de dag dat er gym is in het speellokaal. Dan vervalt één buitenspeelmoment.
Na een afsluitende kring gaan de kinderen overblijven of naar huis.

Nieuwe kinderen krijgen een maatje, dat hen gedurende de dag bekend maakt met de werkwijze. Zo beantwoordt het maatje vragen en helpt het bijvoorbeeld bij het kiezen van het werkje en het begeleiden naar het werk.

Kinderen in groep 1 hebben nog een redelijke mate van vrijheid in de keuze van de taken. Ze zijn nog niet verplicht alle taken van het takenbord aan het eind van de week af te hebben. In de eerste plaats wennen kinderen in groep 1 aan de werkwijze en beschouwen wij het zich thuis voelen in de groep als het belangrijkste doel. Naarmate het kind zich meer op haar of zijn gemak voelt, worden de doelen en verwachtingen bijgesteld. Per kind verschilt dit in tempo en moeilijkheid.
Hoewel wij goed bekijken wat kinderen aankunnen en onze aanpak daarop afstemmen, blijken veel kinderen de werkwijze sneller op te pakken dan verwacht. Dit levert veel succeservaringen op, die de kinderen sterken in hun zelfvertrouwen.

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 3 DECEMBERBakelpraatje 5

  Op vrijdag 3 december 2021 is Bakelpraatje nummer 5 verschenen. Heeft u het Bakelpraatje niet […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 3 DECEMBERBurgemeester bezoekt groep 8

  De afgelopen weken heeft groep 8 gewerkt aan het thema ‘Staatsinrichting en de nieuwe gemeente […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 2 DECEMBERWel of niet thuisblijven?

  Mag uw kind nu wel of niet naar school als het verkouden is, niest of […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Daltonbasisschool de Bakelgeert

Stationsweg 40
5831CR
Boxmeer

T: 0485-573386
E: directie.bakelgeert@optimusonderwijs.nl

Daltonbasisschool de Bakelgeert

Stationsweg 40
5831CR Boxmeer
BEL Daltonbasisschool de Bakelgeert MAIL Daltonbasisschool de Bakelgeert

VOLG Daltonbasisschool de Bakelgeert OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE